Wednesday, 27 January 2016

Thứ năm, 28/1/2016 | 09:12 GMT+7

Thứ năm, 28/1/2016 | 09:12 GMT+7

Các cạnh của một tam giác đều được chia thành 8 phần bằng nhau bởi 7 điểm. Sau đó các điểm chia đó được nối lại tạo thành một lưới như hình vẽ.

bai-toan-dem-so-hinh-binh-hanh
 

Hỏi có tất cả bao nhiêu hình bình hình trong hình vẽ trên?

TS Trần Nam Dũng
ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM

'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); }

0 comments:

Post a Comment