Monday, 25 January 2016

Đề bài:

Có 9 đồng tiền bề ngoài giống hệt nhau, trong đó có 5 đồng thật, 4 đồng giả xếp thành một vòng tròn. Hai đồng tiền giả không xếp cạnh nhau. Các đồng tiền thật nặng như nhau, các đồng tiền giả nặng như nhau và nặng hơn tiền thật. Hãy dùng cân đĩa không có quả cân xác định các đồng tiền giả chỉ sau 2 lần cân.

Đáp án:

dap-an-bai-toan-xac-dinh-dong-tien-gia
 
dap-an-bai-toan-xac-dinh-dong-tien-gia-1
 

TS Trần Nam Dũng
ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM

0 comments:

Post a Comment