Friday, 15 January 2016

trac-nghiem-dislike-va-unlike-khac-nhau-the-nao

"Like" là động từ (v) có nghĩa "thích" và còn là giới từ (preposition) có nghĩa "như, tương tự". Cách sử dụng từ này tương đối dễ hiểu với nhiều người. "Unlike" và "dislike" là hai từ trái nghĩa của "like" nhưng có nghĩa, cách dùng hoàn toàn khác nhau.

Bài trắc nghiệm sau sẽ giúp bạn ôn lại về cách dùng của cả ba từ này. Bạn cũng có thể xem trước bài lý thuyết diễn giải về cách dùng của mỗi từ để tự tin làm bài hơn. 

Xem thêm về cách dùng "like", "dislike", "unlike" tại đây.

Y Vân

0 comments:

Post a Comment