Friday, 15 January 2016

Những biến động trong 4.000 năm từ thuở con Rồng, cháu Tiên, 18 vị vua Hùng đến các triều đại phong kiến Đinh, Lý, Trần, Lê... được tái hiện sinh động trong video của nhóm học sinh THPT Đức Trọng (Lâm Đồng).

Ý kiến bạn đọc ()

0 comments:

Post a Comment