Wednesday, 20 January 2016

Trong suốt hành trình, tập thể lãnh đạo và nhân viên ngân hàng cùng các chú gấu đã ghé thăm 11 địa điểm. Đó là trung tâm, trường nuôi dưỡng người già, trẻ em khó khăn, mồ côi, khuyết tật trên cả nước, trao tặng 1.100 chú gấu bông.

0 comments:

Post a Comment