Tuesday, 19 January 2016

Thứ tư, 20/1/2016 | 11:37 GMT+7

Thứ tư, 20/1/2016 | 11:37 GMT+7

Ngay cả khi hết tiền, bạn vẫn có thể diễn đạt một cách tế nhị hoặc hài hước bên cạnh câu "I have no money" thông thường.

noi-toi-het-tien-roi-trong-tieng-anh

My money escapes me.

Tiền bỏ tôi đi rồi.

noi-toi-het-tien-roi-trong-tieng-anh-1

I’m going through a period of austerity.

Đợt này túng thiếu quá

- austerity (n) /ɔːˈster.ɪ.ti/: tình trạng thiếu thốn, bần hàn.

noi-toi-het-tien-roi-trong-tieng-anh-2

Money is its own master.

Tiền tự quản lý nó, tôi đâu có được làm chủ.

noi-toi-het-tien-roi-trong-tieng-anh-3

I left my wallet at home.

Tôi quên ví ở nhà rồi.

noi-toi-het-tien-roi-trong-tieng-anh-4

I’ve transitioned to a bartering economy.

Tôi chuyển sang nền kinh tế hàng đổi hàng nhé.

Im fasting. (Tôi đang tuyệt thực) fast: to eat no food for a period of time

I’m fasting.

Tôi đang tuyệt thực

- fast (v): to eat no food for a period of time - tuyệt thực

Y Vân

'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); }

0 comments:

Post a Comment