Monday, 18 January 2016

"Honey, I shrunk the kids", tạm dịch Em yêu, anh thu nhỏ con mất rồi, được phát hành năm 1989, là bộ phim gia đình xoay quanh câu chuyện nhà khoa học Wayne Szalinski "nhỡ tay" làm thí nghiệm thu nhỏ mất những đứa con của mình và phải tìm cách giúp những đứa trẻ được quay trở lại.

0 comments:

Post a Comment