Wednesday, 27 January 2016

Thứ năm, 28/1/2016 | 10:03 GMT+7

Thứ năm, 28/1/2016 | 10:03 GMT+7

Danh sách những động từ đơn giản dưới đây giúp bạn dễ dàng mô tả công thức nấu ăn bằng tiếng Anh.

nhung-dong-tu-pho-bien-trong-nha-bep
Động từ Cách đọc Nghĩa
grate /ɡreɪt/ mài, nạo, bào
BBQ = barbecue /ˈbɑː.bɪ.kjuː/ nướng trên than
layer /ˈleɪ.ər/ sắp từng lớp, sắp tầng
melt /melt/ nấu chảy
nhung-dong-tu-pho-bien-trong-nha-bep-1
Động từ Cách đọc Nghĩa
pinch /pɪntʃ/ rắc một nhúm, một tí
pour /pɔːr/ rót, đổ
scramble /ˈskræm.bl̩/ bác trứng
serve /sɜːv/ dùng (nguyên liệu)
nhung-dong-tu-pho-bien-trong-nha-bep-2
Động từ Cách đọc Nghĩa
simmer /ˈsɪm.ər/ ninh (đun sôi lăn tăn)
slice /slaɪs/ thái lát
spread /spred/ dàn ra, trải đều, bày lên
stir /stɜːr/ khuấy
taste /teɪst/ nếm
nhung-dong-tu-pho-bien-trong-nha-bep-3
Động từ Cách đọc Nghĩa
add /æd/ thêm
bake /beɪk/ nướng trong lò, bỏ lò
blend /blend/ xay, trộn
boil /bɔɪl/ đun sôi
nhung-dong-tu-pho-bien-trong-nha-bep-4
Động từ Cách đọc Nghĩa
roast /rəʊst/ quay, nướng
chop /tʃɒp/ cắt khúc
cut /kʌt/ cắt
dip /dɪp/ ngâm, tẩm, nhúng
fry /fraɪ/ chiên, rán

Y Vân (theo Easy Pace Learning)

Trung tâm Anh ngữ AMA giới thiệu lớp học chủ động Active Learning linh hoạt thời gian do giáo viên bản ngữ giảng dạy. Học viên được phát triển chuyên sâu kỹ năng nghe nói và luyện thi các chứng chỉ IELTS, TOEIC, TOEFL cam kết đầu ra với môi trường học thân thiện, chuyên nghiệp. Đăng ký khóa học tại đây.

0 comments:

Post a Comment