Sunday, 17 January 2016

Hằng năm, nước Mỹ có một ngày nghỉ lễ trên toàn quốc được gọi tên là Ngày Martin Luther King. Là một người da màu, Martin Luther King cũng đồng thời là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông ủng hộ chủ nghĩa chống bạo lực, ủng hộ quyền công dân và chống lại nạn phân biệt chủng tộc. 

Mười bốn năm sau khi ông bị ám sát, chính phủ Mỹ ban hành luật về ngày mang tên ông để tưởng nhớ đến những thành quả trong cuộc đời đấu tranh không mệt mỏi. Ngày Martin Luther King được mặc định là ngày thứ Hai thứ ba của tháng một, gần với ngày sinh 15/1. 

Sau đây là một trong những câu nói đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người của nhà lãnh đạo này:

Thanh Bình

0 comments:

Post a Comment