Sunday, 31 January 2016

Em chọn ngành này đơn giản vì cảm thấy sẽ hợp với nó và nghĩ rằng học về tài chính có thể giúp em đạt được mục đích của đời. Bởi em không có kinh nghiệm thực tế cũng như từ bé đến giờ ngoài học ra chỉ được trải nghiệm mọi thứ qua sách vở, nên rất mong mọi người có kinh nghiệm tư vấn cho em mấy vấn đề.

Thứ nhất, học về ngành tài chính bản thân người học cần có năng khiếu nổi bật hay tính cách như thế nào là phù hợp? Thứ hai, học ngành này sẽ học những gì? Thứ ba, học ngành này xong có thể làm trong những lĩnh vực gì? Và thứ tư, học ngành này em có thể đăng ký các trường đại học nào?

Em xin chân thành cảm ơn mọi người.

Mai Anh Thảo

Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây

0 comments:

Post a Comment