Thursday, 28 January 2016

Lý do của việc này thứ nhất là em muốn đầu óc mình thay đổi đi, học ngành kỹ thuật khá khô khan, cũng ảnh hưởng đôi chút tới tính cách cuộc sống. Tính em khá thẳng cái gì cũng chỉ có đúng và sai giống như số 0 và 1 trong ngành CNTT vậy.

Thứ hai là em muốn có thêm kiến thức trong ngành Quản trị kinh doanh, biết đâu lại phục vụ cho cuộc sống sau này. Ngành Điện tử Viễn thông em vẫn thích nhưng không muốn đi sâu thêm nữa. Không biết em có nên theo học cao học khối Kinh tế vào thời điểm này không?

Và nếu có thì em nên chọn ngành nào của trường nào? Đảm bảo không quá khó để em có thể thi đỗ và có chất lượng một chút. Mặc dù em cũng biết chất lượng đào tạo cao học ở Việt Nam là khá tệ, tuy nhiên một trường đại học uy tín thì cũng vẫn tốt hơn. Em xin cảm ơn.

Đạt

Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây

0 comments:

Post a Comment