Friday, 22 January 2016

Thầy giáo phổ thông của chúng tôi I. V. Morozkin đố chúng tôi bài toán như sau: Có 2 cụ già bắt đầu đi từ lúc mặt trời mọc với vận tốc không đổi (nhưng khác nhau). Một người đi từ A đến B và một người đi từ B đến A.

Họ gặp nhau lúc 12h trưa và tiếp tục đi mà không dừng lại, đến B và A tương ứng vào lúc 4h chiều và 9h tối. Hỏi mặt trời mọc lúc mấy giờ?

TS Trần Nam Dũng
ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM

0 comments:

Post a Comment