Friday, 15 January 2016

Thứ bảy, 16/1/2016 | 02:00 GMT+7

Thứ bảy, 16/1/2016 | 02:00 GMT+7

Tuấn Anh, Thanh Bình, Minh Châu, Hữu Dũng và Tài Em cùng thi đấu bóng bàn với thể thức như sau: mỗi cặp sẽ thi đấu với một cặp khác đúng một trận.

Kết quả Tuấn Anh thua tổng cộng 12 trận còn Thanh Bình thua tổng cộng 6 trận. Hỏi mỗi cầu thủ thắng mấy trận?

TS Trần Nam Dũng
ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM

0 comments:

Post a Comment