Wednesday, 27 January 2016

Tờ Metro giới thiệu 6 câu trắc nghiệm trong một bài kiểm tra của học sinh lớp sáu với đánh giá "nhàm chán và khó một cách bất ngờ". Tờ báo này cũng đặt câu hỏi về việc liệu các em đã đến tuổi để học về động từ khuyết thiếu hay câu giả định chưa khi mới ở bậc tiểu học, chỉ khoảng 11 tuổi. Nước Anh quy định bậc tiểu học kéo dài từ lớp một lên lớp sáu, trẻ em 5 tuổi bắt đầu đến trường.

Bài kiểm tra bị đánh giá là quá khó và phức tạp với trẻ em tiểu học. Ảnh: Linkedin.

Bài kiểm tra bị đánh giá là quá khó và phức tạp với trẻ em tiểu học. Ảnh: Washingtonpost.

Tìm hiểu độ khó của 6 câu hỏi trong bài kiểm tra dưới đây:

Y Vân (theo Metro)

0 comments:

Post a Comment