Saturday, 23 January 2016

Chủ nhật, 24/1/2016 | 01:00 GMT+7

Chủ nhật, 24/1/2016 | 01:00 GMT+7

Bài toán chuyển động mà không có vận tốc, quãng đường, thời gian, nhưng ta vẫn giải được.  

Đề bài:

dap-an-bai-toan-cua-nha-toan-hoc-noi-tieng-nguoi-nga
 

Đáp án:

dap-an-bai-toan-cua-nha-toan-hoc-noi-tieng-nguoi-nga-1
 

TS Trần Nam Dũng
ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM

0 comments:

Post a Comment